چاپ مقاله برای دو نمره از پایان نامه

10 / 10
از 1 کاربر

طبق قانون دانشگاه آزاد اسلامی نمرات افراد بعد از دفاع از پایان نامه از 18 نمره حساب می شود و دو نمره دیگر منوط به چاپ مقاله در نشریات معتبر می باشد. بعد از انجام پایان نامه و دفاع از پایان نامه ها دانشجویان می بایست یک مقاله از رساله کارشناسی ارشد خود استخراج نمایند که در حد 12 صفحه بوده و قابلیت چاپ را داشته باشد. در این زمینه حتما دانشجویان باید نام خود و استاد راهنما را در مقاله لحاظ نماید. تا بتواند امتیازات کلی پایان نامه خود را دریافت نماید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :