تعداد رفرنس های مناسب در انجام پایان نامه و مقاله

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از سوال های مطرح شده در زمینه انجام مقاله و یا پایان نامه تعداد مناسب رفرنس ها می باشد. اول این نکته را دقت نمایید که تعداد رفرنس داخلی می تواند تا 20 الی 30 درصد کل رفرنس ها در یک مقاله باشد که برای نشریات خارجی ارسال می شود. در این زمینه استفاده از 5 رفرنس که در سال حاضر چاپ شده باشد، 5 رفرنس در سال قبل می تواند یک مطلب ایده آل باشد. مخصوصا در بخش مقدمه مقاله و یا در انجام پایان نامه استفاده از رفرنس های سال خیر و جدید می تواند در نظرات اساتید راهنما و داور تاثیر بالایی داشته باشد. بنابراین حتی المکان از این نکته در نگارش مقالات و پایان نامه های خود پیروی نمایید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :