پایان نامه مدیریت

10 / 10
از 1 کاربر

پایان نامه مدیریت

مدیریت یکی از مهم ترین و در عین حال چالشی ترین رشته های تحصیلی در دانشگاه های کشور می باشد. دانشجویان زیادی که در آرزوی موفقیت در حوزه های مختلف کاری می باشند به رشته مدیریت گرایش پیدا میکنند. این رشته در دانشگاه های ایران در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می شود که با گرایش های مختلف سعی نموده است تا سلایق دانشجویان را جلب نماید. در همین زمینه می توان بیان نمود که در حوزه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت دانشجویان می بایست فعالیت های پژوهشی را با انتخاب یک چالش در صنعت و یا خدمات انتخاب نمایند. برای این موضوع در انجام پایان نامه های مدیریت در کلیه گرایش ها اولین قدم می تواند انتخاب یک موضوع باشد. پایان نامه مدیریت در گرایش های مدیریت تولید، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت گردشگری، مدیریت کارآفرینی، مدیریت آموزشی، مدیریت ورزشی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی، مدیریت اجرایی و MBA، نیازمند انتخاب موضوع های جدید می باشد. که این موضوع ها می بایست در سال های اخیر و بر اساس مقالات به روز دنیا انتخاب شوند. در همین راستا در قدم اول برای انجام پایان نامه مدیریت شما موضوع خود را انتخاب می کنید.

در گام دوم اساتید می بایست موضوع شما را انتخاب نمایند. بعد از انتخاب موضوع است که شما می بایست پروپوزال خود را به نگارش در آورید. این پروپوزال گام اولیه ای برای پایان نامه مدیریت می باشد که در آینده می تواند موجب ساختاردهی منظم به متن پایان نامه شما شود.

در گام های بعدی و بعد از تصویب پروپوزال شما می بایست فصل اول تا پنجم را به نگاری در آورید که مهم ترین این بخش در روش شناسی تحقیق یعنی فصل سوم می باشد.در این بخش شما در خصوص جامعه و نمونه و ابزارهای گردآوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات صحبت خواهید کرد.

چالشی ترین برخی برای پایان نامه مدیریت فصل چهارم و تحلیل اطلاعات می باشد که با نرم افزار های مختلفی همچون SPSS, AMOS, LISREL, EQS, SUPER DICEISION, EXPERT CHOICE, DATA MINING و نرم افزارهای مشابه صورت می پذیرد. در این بخش شما با روش های مختلفی همچون SEM, TECHNICAL, AHP, ANP, DEMATEL, TOPSIS و روش های دیگر می بایست به تحلیل خود بپرازید.در نهایت نیز در فصل پنجم پایان نامه مدیریت می بایست به تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بپردازید.

فرهیختگان و دانشجویان گرامی

برای دریافت مشاوره در خصوص پایان نامه مدیریت و تحقیقات میدانی

با مشاوران ما در تماس باشید:

02188271092

09120324838

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :