نقش میانجی تعهد عاطفی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و وفاداری مش

10 / 10
از 1 کاربر

مدل مفهومی تحقیق

انجام پایان نامه بازاریابی داخلی و وفاداری مشتریان

شکل(1): مدل مفهومی تحقیق

منبع: آوان و همکاران،2015

یکی از موضوعات مهمی که امروزه توجه مدیران سازمان ها را به خود جلب کرده و آن ها تلاش دارند تا در این رابطه بتوانند عمیقتر شوند و اطلاعات کاملتری بدست آورند، بحث تاثیر رضایت کارکنان و پرسنل سازمان بر وفاداری مشتریان می باشد. موضوع این تحقیق نیز  در این راستا ارائه گردیده است. دانشجویان محترم می توانند با انتخاب چنین موضوعاتی برای انجام پایان نامه و پروژه های خود هم به سازمان ها کمک کنند وهم  انجام پایان نامه آن ها با موفقیت به اتمام برسد.

در این مسیر شرکت مشاوره امور دانشجویی در انجام پایان نامه ، از کوچکترین کمکی فروگذار نخواهد نمود.

شماره تلفن

02188271092

آدرس ایمیل

hrs1400@yahoo.com

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :