رابطه بین نقدینگی، تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت (2016)

10 / 10
از 1 کاربر

موضوع فارسی:

رابطه بین نقدینگی، تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت (2016)

موضوع لاتین:

Liquidity, ownership concentration, corporate governance, and firm value: Evidence from Thailand

نام نشریه:

Global Finance Journal

تشریح موضوع:

این مقاله در نسخه­ 2016 مجله چاپ شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر میزان نقدینگی شرکت است. بر همین اساس و با توجه به جدید بودن موضوع می‌توان این تحقیق را در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار داد. به همین جهت برای این پژوهش فرضیه­ های زیر در نظر گرفته خواهد شد.

فرضیه 1: تمرکز مالکیت تاثیر معناداری بر میزان نقدینگی شرکت دارد.

فرضیه 2: تمرکز مالکیت تاثیر معناداری بر ارزش شرکت دارد.

فرضیه 3: حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و میزان نقدینگی دارد.

بمنظور بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و میزان نقدینگی ابتدا شرکت­ها به دو دسته با حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف تقسیم شده و سپس بر اساس مدل رگرسیونی رابطه بین دو متغیر اصلی در هر دو گروه آزمون خواهد شد. شرکت­هایی که اندازه هیات مدیره و تعداد مدیران غیر موظف از میانگین مجموع شرکت­ها بیشتر باشد بعنوان شرکت با حاکمیت شرکتی قوی شناخته خواهند شد. بدیهی است که حاکمیت شرکتی در سایر شرکت­ها ضعیف ارزیابی خواهد شد.

جامعه آماری: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان از روش حذفی سیستماتیک استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره‌آورد نوین 3 می‌توان استفاده کرد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار Eviews انجام خواهد پذیرفت.

 

به منظور مشاوره، دریافت مقاله لاتین و نگارش پروپوزال مربوط

با مشاوران کاسپین تماس بگیرید:

تلفن: 09120324838

زمان پاسخگویی: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 الی 18

تماس با ما

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :