تاثیر مالکیت نهادی بر شفافیت و تولید اطلاعات شرکت‌ (2014)

10 / 10
از 1 کاربر

موضوع فارسی:

تاثیر مالکیت نهادی بر شفافیت و تولید اطلاعات (2014)

موضوع لاتین:

The effect of institutional ownership on firm transparency and information production

نام نشریه:

Journal of Financial Economics

تشریح موضوع:

در این مقاله تاثیر مالکیت نهادی بر شفافیت و تولید اطلاعات شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس و با توجه به جدید بودن موضوع می‌توان به صورت کلی تاثیر ساختار مالکیت بر شفافیت اطلاعات مالی در بازار بورس تهران را در ایران مورد بررسی قرار داد. به همین جهت برای این پژوهش فرضیه‌های زیر در نظر گرفته خواهد شد.

فرضیه اصلی: ساختار مالکیت با شفافیت اطلاعات مالی رابطه دارد.

فرضیه فرعی 1: تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معنی داری با شفافیت اطلاعات مالی دارد.

فرضیه فرعی 2: مالکیت نهادی رابطه مثبت و معنی داری با شفافیت اطلاعات مالی دارد.

فرضیه فرعی 3: مالکیت دولتی رابطه مثبت و معنی داری با شفافیت اطلاعات مالی دارد.

فرضیه فرعی 4: مالکیت مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری با شفافیت اطلاعات مالی دارد.

بدین منظور و برای بررسی فرضیه‌ها از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:

Tr = β0 + β1*CM + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

Tr = β0 + β1*IO + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

Tr = β0 + β1*MO + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

Tr = β0 + β1*GO + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

جامعه آماری: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان از روش حذفی سیستماتیک استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره‌آورد نوین 3 می‌توان استفاده کرد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار Eviews انجام خواهد پذیرفت.

 

به منظور مشاوره، دریافت مقاله لاتین و نگارش پروپوزال مربوط

با مشاوران کاسپین تماس بگیرید:

تلفن: 09120324838

زمان پاسخگویی: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 الی 18

تماس با ما

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :