بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان روی خلاقیت کارکنان از طریق درگیری شغلی (2014)

10 / 10
از 1 کاربر

عنوان فارسی

بررسی  تاثیر توانمند سازی کارکنان روی  خلاقیت کارکنان  از طریق درگیری شغلی (2014)

Impact of Employee Empowerment onEmployee Creativity Through Employee Engagement:

 

نشریه

Middle-East Journal of Scientific Research

 

توضیحات

دانشجویان عزیز می توانند جهت انجام کار پژوهشی، پایان نامه و تحقیق خود از این موضوع استفاده کنند. این موضوع  به بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر خلاقیت آن ها  از طریق درگیری شغلی می پردازد.

در این موضوع:

متغیر مستقل: توانمند سازی کارکنان

متغیر وابسته خلاقیت کارکنان

متغیر میانجی/ واسطه: درگیری شغلی

جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده می شود.  موضوع قابلیت پیاده سازی در کلیه سازمان های دولتی، وزارت خانه ها و ... دارد. بررسی وضعیت متغیرها و روابط موجود بین آن ها از نرم افزار spss20 استفاده می گردد.

دانشچویان می توانند برای مشاوره در خصوص نحوه انجام پایان نامه، تهیه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل  با ما تماس حاصل نمایند.

02188271092   tel:

mob: 09190409667

Skype:mamsin.mousavi2020

Mail:hrs1400@yahoo.com

 

توضیحات

دانشجویان عزیز می توانند جهت انجام کار پژوهشی، پایان نامه و تحقیق خود از این موضوع استفاده کنند. این موضوع  به بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر خلاقیت آن ها  از طریق درگیری شغلی می پردازد.

در این موضوع:

متغیر مستقل: توانمند سازی کارکنان

متغیر وابسته خلاقیت کارکنان

متغیر میانجی/ واسطه: درگیری شغلی

جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده می شود.  موضوع قابلیت پیاده سازی در کلیه سازمان های دولتی، وزارت خانه ها و ... دارد. بررسی وضعیت متغیرها و روابط موجود بین آن ها از نرم افزار spss20 استفاده می گردد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :