جدید ترین موضوعات و مقالات ارائه شده در نشریه Journal of European Journal of Marketing سال 2017

10 / 10
از 1 کاربر

جدید ترین موضوعات و مقالات ارائه شده در نشریه Journal of European Journal of Marketing سال 2017

این نشریه با تمرکز بر موضوعات بازاریابی به بررسی جدید ترین موضوعات ارائه شده در این زمینه می پردازد. مدیریت بازاریابی و فروش امروزه به عنوان یکی از مهم ترین نیازمندی های صنایع مطرح می باشد. این نشریه به خوبی این موضوعات را پوشش داده است. در این زمینه در آخرین شماره از نشریه موضوعات جدیدی ارائه شده است که به برخی از مهم ترین این موارد می پردازیم:

IMC education and digital disruption
Gayle Kerr and Louise Kelly

IMC capability: antecedents and implications for brand performance

Communication-in-use: customer-integrated marketing communication
Åke Finne and Christian Grönroos

Integrated marketing communication – from an instrumental to a customer-centric perspective
Manfred Bruhn and Stefanie Schnebelen

Just doing it: theorising integrated marketing communications (IMC) practices
Mart Ots and Gergely Nyilasy

The internal and external challenges facing clients in implementing IMC
Kathleen Mortimer and Sally Laurie

IMC antecedents and the consequences of planned brand identity in higher education
Pantea Foroudi, Keith Dinnie, Philip J. Kitchen, T. C. Melewar, and Mohammad M. Foroudi

A multi-stakeholder IMC framework for networked brand identity
Davide C. Orazi, Amanda Spry, Max N. Theilacker, and Jessica Vredenburg

Integrating identity, strategy and communications for trust, loyalty and commitment
T.C. Melewar, Pantea Foroudi, Suraksha Gupta, Philip J. Kitchen, and Mohammad M. Foroudi

Implementing integrated marketing communications (IMC) through major event ambassadors
Paul Turner

Future developments in IMC: why e-mail with video trumps text-only e-mails for brands
Angeline Close Scheinbaum, Stefan Hampel, and Mihuyn Kang

Relationships between social Web, IMC and overall brand equity
Maja Šerić

IMC, social media and UK fashion micro-organisations
Claudia Elisabeth Henninger, Panayiota J. Alevizou, and Caroline J. Oates

Measuring integrated marketing communication by taking a broad organisational approach
Lucia Porcu, Salvador Del Barrio-García, and Philip J. Kitchen

 

این موضوعات میتواند در انجام پایان نامه های مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره برای انجام پایان نامه های مدیریت

به آدرس وب سایت ما   www.irandissertation.com

و یا شماره تماس 021-88271092

مراجعه نمایید.

مشاوره مستقیم با مجری بدون واسطه

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :