جدید ترین موضوعات و مقالات ارائه شده در نشریه International Journal of Human Rights in Healthcare

10 / 10
از 1 کاربر

جدید ترین موضوعات و مقالات ارائه شده در نشریه  International Journal of Human Rights in Healthcare سال 2017

این نشریه بر حوزه های مرتبط با حقوق انسانی بخصوص در بخش های مرتبط با بهداشت و درمان مرتبط بوده است. این موضوعات می تواند در انجام پایان نامه های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه در آخرین شماره از نشریه موضوعات جدیدی ارائه شده است که به برخی از مهم ترین این موارد می پردازیم:

 

Correcting malapropisms: strategies to bridge cultural and socioeconomic gaps
Israel Berger and John A. Cartmill

Humanitarian healthcare: treating Syrian patients in Israeli hospitals
Savannah Spivey Young, Denise C. Lewis, Assaf Oshri, Peter Gilbey, Arie Eisenman, Richard J. Schuster, and Desiree M. Seponski

Maternal health services: an equal or framed territory?
Joana Bessa Topa, Conceição Oliveira Nogueira, and Sofia Antunes Neves

Nurses’ reciprocation of perceived organizational support: the moderating role of psychological contract breach
Talat Islam, Mubbsher Munawar Khan, Fauzia Naheed Khawaja, and Zulfqar Ahmad

The socio-economic impacts of AIDS on families caring for AIDS-orphaned children in Mbeya rural district, Tanzania
Nelsensius Klau Fauk, Silivano Edson Mwakinyali, Sukma Putra, and Lillian Mwanri

Evaluating service quality in the higher education sector in Iran: an examination of students’ perspective
Satar Rezaei, Behzad Karami Matin, Mohammad Hajizadeh, Ali Soroush, Zahra Mohammadi, Maryam Babakhany, and Khadije Jamshidi

این موضوعات میتواند در انجام پایان نامه های مدیریت بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره برای انجام پایان نامه های مدیریت

به آدرس وب سایت ما   www.irandissertation.com

و یا شماره تماس 021-88271092

مراجعه نمایید.

مشاوره مستقیم با مجری بدون واسطه

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :