تحلیل عوامل موثر بر چابکی سازمانی(2015)

10 / 10
از 1 کاربر

عنوان: تحلیل عوامل موثر بر چابکی سازمانی(2015)

عنوان به لاتین:

Effective Determinations on Organization Agility Practices: Analytical Study on Information Technology organization in Jordan

نام نشریه:

International Review of Management and Business Research

تشریح موضوع: این موضوع به بررسی ارتباط بین چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی می پردازد. در اقع در این موضوع تلاش می شود تا این رابطه در سازمان های کشور اردن مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع قابلیت اجرا در حوزه های مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیریت سازمانی برای انجام پایان نامه دارد. مدل مفهومی این تحقیق در ادامه ارائه شده است:

 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های دولتی و خصوصی می توانند تشکیل دهند.

روش گردآوری اطلاعات: روش گردآوری اطلاعات برای انجام چنین پایان نامه ای ابزار پرسشنامه می باشد.

روش تجزیه و تحلیل: به منظور تحلیل روابط بین این متغیر ها باید از آزمون رگرسیون استفاده شود. مدلیابی معادلات ساختاری با نرم افزار lisrel-amos نیز مفید می باشد.

 

دانشجویان محترم به منظور انجام پایان نامه های خود با موضوعات جدید و به روز و همچنین انجام پروژه های سازمانی می توانند با شماره تماس های زیر تماس حاصل فرمایند:

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :