تاثیر تصویر شرکت و شهرت بر کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

10 / 10
از 1 کاربر

عنوان موضوع به فارسی

تاثیر تصویر شرکت و شهرت بر  کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

عنوان موضوع به لاتین

The impact of corporate image and reputation on service quality, customer satisfaction and customer loyalty: testing the mediating role. Case analysis in an international service company

سال انتشار: 2013

توضیح موضوع: این موضوع به بررسی ارتباط بین تصویر شرکت و شهرت آن در کیفیت خدمات و رضایت مشتریان و وفادار نمودن آنها می پردازد. این موضوع هم در زمینه انجام پایان نامه بخصوص در انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی و هم در زمینه انجام و نگارش مقالات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه شهرت و تصویر شرکت یک مساله ذهنی می باشد که در قالب تصویر ذهنی مشتریان قابل ارائه می باشد و به صورت متغیر مستقل بیان شده است. در این تحقیق تلاش داریم تا تاثیر این دو بعد را بر ایجاد رضایت مندی و ادراک از کیفیت خدمات و در نهایت جذب وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار دهیم.

جامعه آماری: این تحقیق قابل اجرا در کلیه جوامع آماری، بخصوص شرکت های خصوصی و بازارهای پر رقابت مثل تلفن همراه می باشد.

روش تجزیه و تحلیل: با توجه به این مورد که رابطه و تاثیر مورد بررسی قرار می گیرد استفاده از روش های تحلیلی رگرسیونی و همچنین مدلیابی معادلات ساختاری پیشنهاد می شود.

توجه: برای دریافت موضوعات جدید و ناب می توانید

از مشاوران کاسپین در مشاوره برای انجام پایان نامه های خود استفاده نمایید:

02188271092

09190409667

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :