بررسی رابطه بین بازارگرایی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی و عملکرد: با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآو

10 / 10
از 1 کاربر

عنوان: بررسی رابطه بین بازارگرایی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی و عملکرد: با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری

توضیحات موضوع:

در این موضوع تمرکز بر حوزه بازارگرایی می باشد که می تواند از طریق یادگیری سازمانی و نوع فرهنگ به عملکرد شرکت منجر شود. در واقع در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که بازارگرایی، یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی چگونه موجب بهبود عملکرد می شود. به همین خاطر نیز متغیر نوآوری به عنوان یک متغیر میانجی مطرح شده است. در همین زمینه این موضوع برای انجام پایان نامه های مدیریت بازرگانی و رفتار سازمانی قابل استفاده می باشد. مدل مفهومی این تحقیق برای انجام پایان نامه در ادامه بیان شده است:

 

برای مشاوره در خصوص انجام پایان نامه های مدیریت می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :