بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر روش‌های تامین مالی (2014)

10 / 10
از 1 کاربر

موضوع فارسی:

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر روش‌های تامین مالی

موضوع لاتین:

Bank Financing and Corporate Governance

نام نشریه:

Journal of Corporate Finance

تشریح موضوع:

در این پژوهش کیان و یونگ به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بانک‌ها پرداخته اند.

جهت بررسی حاکمیت شرکتی می‌توان از ابعاد مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، اندازه هیات مدیره و نسبت مدیران غیرموظف استفاده کرد. به همین منظور می‌توان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیات زیر را مورد بررسی قرار داد:

فرضیه اصلی

حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر روش‌های تامین مالی دارد.

فرضیات فرعی

مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر روش‌های تامین مالی دارد.

تمرکز مالکیت تاثیر معناداری بر روش‌های تامین مالی دارد.

اندازه هیات مدیره تاثیر معناداری بر روش‌های تامین مالی دارد.

نسبت مدیران غیرموظف تاثیر معناداری بر روش‌های تامین مالی دارد.

مدل مفهومی این تحقیق در قالب شکل زیر ارائه شده است:

جامعه آماری: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان از روش حذفی سیستماتیک استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره‌آورد نوین 3 می‌توان استفاده کرد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار Ewievs انجام خواهد پذیرفت.

 

به منظور مشاوره، دریافت مقاله لاتین و نگارش پروپوزال مربوط

با مشاوران کاسپین تماس بگیرید:

تلفن: 02188252497 - 02188271092

زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 18

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :