بررسی ارتباط بین بازارگرایی، مشارکت واحد فروش و بازاریابی با عملکرد کسب و کار

10 / 10
از 1 کاربر

How Does Market Orientation Affect Sales and Marketing Collaboration and Business Performance?

عنوان:

بررسی ارتباط بین بازارگرایی، مشارکت واحد فروش و بازاریابی با عملکرد کسب و کار

سال انتشار: 2017      نام نشریه: springer

توضیح موضوع برای انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی:

واحد فروش و بازاریابی همواره دو واحدی می باشند که می بایست بیشترین میزان تعاملات را با یکدیگر داشته باشند. حال گاهی در شرکت ها بین این دو بخش تعارضاتی ایجاد می شود. در این موضوع بررسی می شود که اگر این مشارکت به صورت دو سویه بین این بخش ها ایجاد شود در نهایت چگونه می تواند بر عملکرد تاثیر بگذارد. در همین زمینه نگاه شرکت به بازار در قالب بازارگرایی مطرح شده است.

جامعه اماری

کلیه شرکت ها و سازمان های دارای خدمات و محصولات متعدد و متنوع

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

استفاده از روش های تحلیل رگرسیونی مانند sem  و نرم افزار های amos-spss توصیه می شود.

روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده می گردد.

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :