انجام پایان نامه مدیریت دولتی

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از رشته های پر طرفدار در گرایش های مدیریتی در خصوص مدیریت دولتی می باشد. در این رشته که در سطح کارشناسی ارشد مطرح می باشد دانشجویان با ساختار شناسی و مفاهمیم مرتبط با مدیریت دولتی آشنا می شوند. این مفاهیم به صورت عملیاتی در سازمان های دولتی متمرکز می باشد. البته غالب واحد های مورد نظر در کارشناسی ارشد این رشته مباحث عمومی مدیریتی می باشد. ولی در برخی از دروس به صورت تخصصی به بحث مدیریت در سازمان های دولتی پرداخته می شود. دانشجویان محترم بعد از گذران دوره های آموزشی در این رشته می بایست به منظور انجام پایان نامه مدیریت دولتی یک موضوع در این خصوص انتخاب نمایند. این موضوع می تواند از مقاله مدیریتی به روز انتخاب شود. همچنین در این رشته بیشتر ابزار گردآوری اطلاعات در حوزه پرسشنامه تعریف شده است. موضوعات مورد بررسی در این رشته گرایش بیشتر در حوزه مطالبی همچون دولت الکترونیک، ساختار های دولتی، ارکان حکومتی؛ قوانین و مقررات مطرح می باشد. لیکن باید موضوعی انتخاب شود که مطابق با سازمان های امروزی باشد. در ادامه می توانید بخش های مختلفی را مشاهده کنید که در انجام پایان نامه های مدیریتی می تواند موثر باشد:

جدید ترین موضوعات انجام پایان نامه

مدیریت دولتی

موضوع انجام پایان نامه

مقاله انجام پایان نامه مدیریت

دولتی

مقاله مدیریت

   

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :