انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از زیرگرایش های مهم در مدیریت که غالب دانشجویان این رشته نیز علاقه مندی زیادی به آن دارند در قالب مدیریت استراتژیک مطرح می باشد. مدیریت استراتژیک به بررسی مباحثی میپردازد که در زمینه استراتژی های کلان سازمان های دولتی و خصوصی مطرح می باشد. در این رشته گرایش مباحثی همچون تفکر استراتژیک، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، عملیات استراتژیک، کنترل استراتژیک، هدایت استراتژیک، رهبری استراتژیک، جهت گیری استراتژیک و ... مطرح می باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته گرایش می بایست به منظور انجام پایان نامه های خود در زمینه مدیریت استراتژیک با مراجعه به نشریات مختص این موضوع جدید ترین موضوعات پایان نامه مدیریت را از بانک موضوعات انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک استخراج نمایند و بعد از تایید اساتید می توانند این موضوعات را به عنوان مبانی کار پژوهشی خود انتخاب نمایند. در این زمینه برای انجام پایان نامه نخست می بایست پروپوزالی تدوین شود که در آن اهمیت و مساله اصلی تحقیق بیان شود. همچنین پیشینه تحقیقاتی که به بررسی تحقیقات مشابه داخلی و خارجی می پردازد بخش مهمی از پروپوزال شما می باشد. در بخش های بعدی اهداف و فرضیات بر اساس مدل مفهومی استخراجی از مقاله مدیریتی انتخابی می بایست تدوین شود و در نهایت روش شناسی تحقیق ارائه می شود. در این زمینه شما باید با رفرنس دهی استاندارد نیز آشنا شوید. لیکن در این بخش سایت به منظور آشنایی با بخش های مختلف مرتبط با مدیریت استراتژیک به منظور انجام پایان نامه مدیریت می توانید استفاده نمایید:

مقاله مدیریت استراتژیک

موضوع انجام پایان نامه

مدیریت استراتژیک

 

موضوع انجام پایان نامه

   

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :