بررسی رابطه بین انواع بازاریابی رابطه مند، کیفیت خدمات و کیفیت رابطه ای بر وفاداری مشتریان

10 / 10
از 1 کاربر

 

موضوع به لاتین:

A Study of Relationship Marketing Types, Service Quality, and Relationship

Quality on Customer Loyalty

مدل مفهومی

 

 

شکل(1): مدل مفهومی تحقیق

یو(2014)

 

هدف : بررسی  رابطه کیفیت خدمات، بر وفاداری مشتریان از طریق کیفیت رابطه با در نظر گرفتن تاثیر سیستم انواع بازاریابی رابطه مند  بر تک تک متغیر ها می باشد.

قابلیت کاربرد: دانشجویان و محققین گرامی می توانند در پروژه ها، پایان نامه این مدل را در سازمان های مختلف که با مشتری در ارتباط هستند مانند دفاتر بیمه،  موسسات پولی و مالی و .... پیاده سازی و اجرا کنند.

در هر تحقیقی( انجام پایان نامه، پروژه، سمینار و هم چنین پروزه های شرکتی)  جهت سنجش متغیرها باید ابعاد آن را در نظر گرفت. در اینجا نیز ابعاد متغیرهای بیان شده جهت استفاده افراد در پروژه  و انجام پایان نامه خود به ترتیب زیر می باشد

ابعاد بازاریابی رابطه مند: پیوندهای اجتماعی،  پیوندهای مالی، پیوند های ساختاری

ابعاد کیفیت خدمات:  کیفیت تعاملی، محیط فیزیکی، خدمات اضافی

کیفیت رابطه ای( ارتباطی): اعتماد، رضایت، تعهد

وفاداری مشتریان: وفاداری رفتاری، تبلیغات دهان به دهان

جهت اجرا و پیاده سازی موضوع فوق در شرکت، سازمان و نهاد ها به عنوان  پروژه کسر خدمت، انجام پایان نامه، سمینار و ...  به مشاورین کاسپین اعتماد کنید، ما شما را  در این مسیر  تنها نخواهیم گذاشت.  شما می توانید از طریق زیر با ما ارتباط برقرار کنید  و از تخصص مشاورین ما بهره مند گردید.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :