کاربرد برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران

10 / 10
از 1 کاربر

برنامه‌ریزی استراتژیک به علت ویژگیهای خود در خلال چند دهه‌ گذشته در بسیاری از سازمانهای تجاری-صنعتی کشورهای‌ توسعه یافته مورد استقبال قرار گرفته است.در دنیای امروز بزرگ‌ شدن سازمانها،پیچیدگی محیط بازرگانی،شدت یافتن رقابت در بازارها،سرعت تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی و بین المللی شدن فعالیتهای صنعتی-تجاری ایجاب می‌کند که‌ برنامه‌ریزان و خط مشی گذاران این سازمانها تفکر استراتژیک‌ داشته باشند.در واقع مدیران عالی سازمانها دریافته‌اند که‌ برنامه‌ریزی سنتی پاسخگوی نیازها و شرایط امروز جامعه جدید نیست،از طرف دیگر مشاهدات نشان می‌دهد که این سبک‌ مدیریت و برنامه‌ریزی علی رغم ویژگیها و برتریهای خود هنوز جایگاه مناسبی در سازمانهای کشور ما پیدا نکرده است. در سالهای اخیر سرعت زیاد در تغییر و تحولت محیطی، بهم ریختن برخی از معادلات سیاسی-اقتصادی،توجه بیشتر به‌ محدودیت منابع و نیز ضرورت پویایی هرچه بیشتر در مدیریت‌ سازمانهای بازرگانی باعث شده است که در محافل مدیریتی‌ تردیدهایی در مورد کارآمد بودن برنامه‌ریزیهای جامع و دراز مدت ابراز شود.به نظر می‌رشد که موضوع دراز مد بودن و ثابت‌ ماندن استراتژی با برخی از واقعیتهای محیط بازرگانی سازگار نباشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :