کارآفرینی سازمانی

10 / 10
از 1 کاربر

کارآفرینی سازمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای تمام شرکت‌ها از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط است که نیاز بیشتری به رشد دارند. شرکت‌ها برای رشد و بقا ناگزیرند که عملکرد خود را به طور مستمر بررسی کنند، کسب‌وکارهای جدید راه‌اندازی کنند و به سمت نوآوری پیش روند(کاکاپور و همکاران،1393).

آنتونیک و هیسریچ(2001) کارآفرینی سازمانی را فرایندی معرفی می‌کنند که در داخل شرکت اتفاق می‌افتد و صرف‌نظر از اندازۀ آن نه تنها به ایجاد کسب‌وکار جدید منجر می‌شود، بلکه گرایش و فعالیت نوآورانة دیگری مانند توسعة محصول یا خدمت جدید، تکنولوژی جدید، تکنیک‌های اجرایی جدید، استراتژی‌ و جایگاه رقابتی جدید را در پی دارد. کارآفرینی سازمانی در سازمان‌ تأسیس شده با هدف بهره‌وری، نو شوندگی استراتژی، تقویت نوآوری، کسب دانش آینده و موفقیت جهانی شکل گرفته است.

كارآفريني سازمانيفرايندي است كه در آن، محصولات يا فرايندهاي نوآوري شده از طريق القا و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاسيس شده به ظهور مي‌رسد يا به عبارت ديگر مجموعه فعاليت‌هايي است كه از منابع و حمايت سازماني به منظور دستيابي به نتايج نوآوران برخوردار است(عبدالملکی و همکاران،1387).

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :