نقش اینترنت در تجارت الکترونیک

10 / 10
از 1 کاربر

در کشورهاي پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهاي کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیتهاي خود افروده و از مزایاي آن بهره می­گیرند .در آینده انواع نرم افزارها، خصوصاً نرم افزارهاي هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. و این افراد به کمک این نرم افزارها فعال خواهند بود، فرصت­ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیقتر و مناسبتري را جمع آوري خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتري را درك خواهند کرد و ارتباطات ساده تر و گسترده تري را برقرار خواهندنمود. اینترنت عرصهنوینی را برای نشر، تبادل و ارائه اطلاعات فراروی بشر قرار داده است که از بسیاری جهات یک انقلاب عمیق محسوب می­شود، انقلاب بدان مفهوم که به تدریج بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی جوامع را دگرگون می کند. در آینده­ایی نه چندان دور حجم عمده مبادلات علمی، آموزشی، اقتصادی، توریسم و بسیاری از فعالیتهای جوامع منحصرا از طریق اینترنت انجام خواهد گرفت. در یک جمله می توان چنین ادعا کرد که همه راه ها به اینترنت ختم خواهد شد (سمیع زاده و چهارسوقی, 1387).

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :