مفهوم انتقال تکنولوژی

10 / 10
از 1 کاربر

 

در انجام پایان نامه های مدیریت یکی از موضوعات مدیریت تکنولوژی در حوزه انتقال تکنولوژی می باشد. در ادامه توضیحاتی در این حوزه ارائه شده است:

امروزه براي باقی ماندن در عرصه رقابت، سازمانها ناگزیر باید به تحول تکنولوژي  و ایجاد تکنولوژیهاي پیشرفته روي بیاورند. در این میان مفهوم و محتوای انتقال تکنولوژی در متن اقتصاد دانش محور با آنچه که در ادبیات سنتی انتقال تکنولوژی بود، به کلی متفاوت است. این تغییر در راستای تاکید جوامع برای حرکت به سمت اقتصاد دانش-محوری بوده است. درواقع سیاستگذاران در کشورهای مختلف و همچنین مدیران بنگاهها به فرآیند انتقال تکنولوژی به عنوان یکی از کانالهای مهم در دسترسی به دانشهای غیربومی و جذب و توسعه آنها نگاه می کنند و سعی دارند تا با کوپل کردن این دانشها با تحقیقات داخلی، بر توانمندی خود در جذب، اشاعه و توسعه فناوریها بیفزایند. امروزه تكنولوژي يك سلاح اصلي رقابت بين شركتها ميباشد. به طوريكه موفقيت در جهان امروز به طور آشكار به استفاده از تكنولوژي وابسته است. از طرفي انتخاب نامناسب تكنولوژي پيامدهاي جبران ناپذيري دارد. به اين ترتيب انتخاب تكنولوژي يك مقوله اساسي در تصميم گيري هاي انتقال تكنولوژي است. براي آنكه بتوان به نحو مطلوب بر تكنولوژي مديريت نمود، بايد تا حد امكان به تصويري گسترده و دورنمايي از افقهاي آتي آن دست يافت. يكي از زمينه هاي اعمال مديريت تكنولوژي كه مستلزم اين جامع نگري و دورنگري است، انتقال تكنولوژي مي باشد. انتقال تکنولوژی بدین معنی است که تکنولوژی های مورد نیاز یک سازمان از مکانی به مکان دیگر انتقال داده شود. 

برای مشاوره در انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی می توانید از مشاوران کاسپین یاری بگیرید

TEHRAN TELL:02188271092

SHIRAZ TELL:07132340327

MOB:09190409667

انجام مدیریت

 


ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :