مزیت رقابتی در عصر کنونی

10 / 10
از 1 کاربر

تغییرات زیادی که در عصر فعلی و تقریبا و با شروع هزاره سوم میلادی در محیط کسب و کار شرکت ها رخ داده است، منجر به تغییر پارادایم و واحد رقابت در بسیاری از صنایع شده است. شرکت هایی که با شناسایی و درک درست اینگونه از تغییرات، اقدام به تدوین استراتژی های خود می نمایند، احتمال موفقیت خود را در محیط کسب و کار افزایش میدهند. بر اساس نظر بسیاری از محققان مدیریت در عصر فعلی دیگر شرکتها و سازمان های منفرد نیستند که با یکدیگر به رقابت می پردازند، بلکه این زنجیره های تامین هستند که در حال رقابت با یکدیگرند. درک این شرایط و این تغییرات چالشهای استراتژیک بسیاری را پیش روی مدیران شرکت ها قرار می دهد (فیض آبادی ،1388)

 درواقع در دهه هشتاد میلادي، سازمان ها جهت دست یابی به مزیت رقابتی پایدار، بیشتر روي سیستم هایی مانند تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع و غیره تمرکز داشتند. اما از آنجایی که این مزایاي رقابتی به وسیله رقبا تقلید می شدند، از پایداري برخوردار نبودند. در واقع تلاش براي بهینه سازي فرآیند هاي سازمانی بدون درنظر گرفتن شرکت هاي بیرونی، به خصوص تامین کنندگان و مشتریان امري بی فایده به نظر می رسید و سازمانهایی که با همکاري یکدیگر در جهت اهداف مشترکی گام بر می داشتند، عملکرد بهتري داشتند.

 

انجام و مشاوره و آموزش پایان نامه تخصصی مدیریت با جدید ترین موضوعات

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :