مدیریت برند شهری

10 / 10
از 1 کاربر

مدیریت برند برای یک شهر، (کشور و یا مکان توریستی) نیازمند پرداختن به فعالیت­ها و اموری بسی بیشتر از صرف طراحی­های ظاهری زیبا سازی سطحی است؛ درواقع می­بایستی در نهاد و بنیاد آن  هر شهر که داعی نامی شدن دارد جوهره تمایز و در دیدگاه مدیران و مردمان آن ، انگیزه توسعه وجود داشته باشد. بنابراین با وجود آنکه هویت و شخصیت شهرها را باید بر پایه داشته­های ذاتی، که در نهاد و بطنشان است،  پی­ریزی کرد؛ ایجاد ارتباط صحیح نیز امری ضروری و بلکه حیاتی است؛ که این خود میسر نمی گردد مگر با اراده ای استوار در پی ریزی یک مدیریت یکپارچه که بر علیه ارکان دخیل در نام آوری آن شهر نظارت داشته باشد. پرسشی که کنون در پیش روی ما است کنکاشی درخصوص بودن یا نبودن چنین تأثیراتی نیست؛ بلکه با فرض قریب به یقین بر وجود آن، گامی فراتر رفته و از چگونگی و سازوکار(مکانیزم) ارتباط هویت با کالا از یک سو ، ملت و فرهنگ از سوی دیگر، پرسان و پی جو می شویم. مکان ها دارای هویت و شخصیت می باشند. به طبع هر آنچه که به هویت در ذهن بدل شود دارای خصوصیت رقابت پذیری بوده، که در این مورد (هویت  شهری) رقابت بر سر مواردی از این قبیل خواهد بود: میزان جذب توریست، شهرت در مهمان نوازی، جذب سرمایه گذارها، ایجاد رفاه برای شهروندان خود و یا بابت منابعی که باعث تولید مزیت رقابتی می گردد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :