رویکرد-کارآفرینی

10 / 10
از 1 کاربر

پاداما رویکرد کارآفرینی را در قالب سه رویکرد سطح کلان، سطح خرد و سطح میانه مورد بررسی قرار می‌دهد که به شرح ذیل است(اسکوئیان،1391):

سطح کلان: این رویکرد مبتنی بر محیط‌گرایی است و به مطالعات صورت گرفته در زمینه چرخه حیات سازمانی توجه دارد. این رویکرد به عوامل تعیین‌کننده رشد سازمانی در بلندمدت تأکید داشته و بررسی می‌کند کارآفرینان برای ایجاد ثروت باید چه کارهایی انجام دهند.

سطح خرد: این رویکرد، کارآفرینی را از دید روانشناختی و جامعه شناختی در سطح خرد بررسی می‌کند.

سطح میانه: این رویکرد، به سازمانی رشد محور توجه دارد که در آن برگردآوری، انباشت و توزیع منابع تأکید ویژه شده باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :