روش های mcdn

10 / 10
از 1 کاربر

روش های رتبه بندی مختلفی در طی سال های اخیر معرفی شده است. این روش ها با توجه به منطق تصمیم گیری انسان ها طرح ریزی شده است به گونه ای که بتوان خطای ادراکی انسان ها را در تصمیم گیری به حداقل ممکن برساند. به همین منظور این روش ها دایما توسعه یافته و الگوهای مختلفی در شرایط مختلف تصمیم گیری ارائه شده است. در این زمینه روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای کاربرد زیادی در بین روش های تصمیم گیری چند معیاره به خصوص در انجام پایان نامه ها داشته است. از این روش ها برای رتبه بندی گزینه استفاده شده است. در این بین روش هایی همچون تاپسیس نیز کاربردهای زیادی در بین روش های مذکور داشته است. با این حال می بایست دانشجویان محترم مدیریت با توجه به نوع کار مورد نظر از یک روش استاندارد برای انجام پایان نامه ها استفاده نمایند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :