تسهیل خلاقیت در سازمان

10 / 10
از 1 کاربر

چگونه می‏توان خلاقیت را در سازمان تسهیل کرد:

شاید یکی از مهم‏ترین عوامل تسهیل و تقویت توان خلاقیت در سازمان‏، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر می‏باشد‏. اگر ساختارهای سازمانی را به دو نوع ماشینی و زیستی تقسیم کنیم‏، ساختار زیستی یا ارگانیک، ساختار مناسب خلاقیت در سازمان است‏. ساختار زیستی با شرایط متحول محیطی به سرعت هماهنگ شده‏، امکان انعطاف و آزادی عمل را برای اعضاء فراهم آورده و بستر مناسبی را برای رشد خلاقیت آماده می‏سازد‏.

یکی دیگر از عوامل توسعه و تقویت قدرت خلاقیت در سازمان، هدایت‏، پشتیبانی و تشویق کسانی است که از خود نظر و ایده‏ های خلّاق بروز می ‏دهند‏. استراتژی‏های حمایتی از افکار نو در سازمان موجب می‏گردد تا سازمان از تحوّل کافی برخوردار شده و بتواند خود را با محیط متغیر خارجی هماهنگ سازد‏. تعیین اهداف روشن و صریح در مورد فعالیت‏های خلّاق و ایجاد سیستم پاداش‏دهی و تشویق افراد نوآور در این زمینه کارساز و مؤثرند‏.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :