تاثير مديريت مشارکتي بر رضايت شغلي

10 / 10
از 1 کاربر

يکي از مهمترين عوامل موفقيت سازمان‌ها حاکميت روابط انساني مناسب بين مديران و کارکنان آن سازمان است. در سازمان‌هايي که روابط انساني خصمانه و ناعادلانه حاکم باشد، کارکنان انگيزه همکاري خود را با مديريت از دست داده و سازمان موفق به انجام وظايف خود نگرديده و به اهداف خود دسترسي نخواهد يافت. مشارکت کارکنان انگيزه آنها را در حل مسائل سازمان افزايش مي‌دهد و چون کارکنان فضايي براي اظهارنظر پيدا مي‌کنند و مديريت به اين نظرات گوش مي‌دهد، ارتباط بين مديريت و کارکنان بهبود يافته و عقده‌هاي رواني که موجب نارضايتي مي‌شود، کاهش يافته و يا از بين مي‌رود (جهانيان، 1388: 23).

مشارکت در مديريت و کارگرداني سازمان‌ها موجب ارتقاي روحيه کارکنان مي‌شود و هويت آنان را با سازمان و هدف‌هاي آن عمق مي‌بخشد (جهانيان، 1388: 153).

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :