اهمیت توانمند سازی

10 / 10
از 1 کاربر

« باون و لاولر» در مورد اهميت توانمندسازي منابع انساني مي نويسند، كاركنان توانمند به نيازهاي مشتريان سريع و به موقع پاسخ مي دهند؛ احساس تعهد نسبت به خود و شغل شان دارند؛ با مشتريان به گرمي و آغوش باز ارتباط برقرار مي كنند. و مي توانند منبع بزرگي براي ارائه خدمات مناسب در سازمان باشند. توانمندسازي زيردستان موجب اثربخشي سازمان و مديريت مي گردد و سهيم نمودن آنها در قدرت اثربخشي سازمان را افزايش مي دهد و همچنين تجربيات تشكيل گروه در سازمان دلالت بر اين دارد كه راهبردهاي توانمندسازي كاركنان نقش مهمي در ايجاد و بقاء گروه دارد. توانمند سازی در سازمان هاي آموزشي به ويژه آموزش و پرورش و مديريت آن از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا آموزش و پرورش نهادي فراگير، پويا و تأثيرگذار بر رفتارها و هنجارهاي آشكار و نهان همه جانبه ي اخلاقي، سياسي، اقتصادي، ديني، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي آحاد جامعه است، ماهيت فعاليت ها و اهداف آن ارتقاي روحيه ي خلاقيت، شكوفايي و بروز استعدادها، بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي، تخصصي و تعيين راهبرد در دستيابي به تعالي، توسعه، سعادت و رشد مي باشد. اما مطالعات صورت گرفته در كشور نشان مي دهد كه در حال حاضر نظام مديريت منابع انساني وزارت آموزش و پرورش فاقد چارچوبي مناسب براي توانمندسازي كاركنان خويش مي‌باشد.

 

 

شما می توانید از مشاوران ما در این زمینه بهره مند شوید:

تلفن: 02188271092

موبایل: 09194252963

تلگرام: thesis_caspian@

ایمیل: thesis.caspian@gmail.com

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :