اهمیت تدوین استراتژی

10 / 10
از 1 کاربر

امروزه با توجه به تغییرات سریع در کسب و کار ها و لزوم توجه به این تغییرات در محیط های کسب و کاری، اهمیت توجه به بعد محیطی و داخلی سازمان در تدوین استراتژی افزایش یافته است. در واقع لازم است تا برای حفظ مزیت رقابتی در دنیای امروزی به تحلیل دقیق از محیط اقدام نمود و از این طریق دانش مناسبی را به سازمان ارائه دهیم(نمانی  و همکاران،2015). تدوين استراتژي يكي از مراحل مهم مديريت استراتژيك مي باشد و از نظر سازماني يعني الگوي متغير كسب و كار، اهداف اجتماعي شركت، فلسفة وجودي و مقاصد خط مشي هاي اجرايي لازم براي دست يابي به اهداف منتخب آن سازمان مي باشد. برنامه ريزي استراتژيك روش سيستماتيكي است كه فرايند مديريت استراتزيك را پشتيباني مي كند و متضمن همة اقداماتي است كه منجر به تعريف اهداف و تعيين استراتژي هاي مناسب براي دستيابي به آن اهداف براي كل سازمان مي شود( شمس،1382).

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :