آموزش الکترونیک برای انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

10 / 10
از 1 کاربر

آموزش الکترونیک برای انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

بحث آموزش همواره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث در حوزه مرتبط با منابع انسانی در سازمان ها مطرح بوده است. تقریبا تمامی گرایش های مدیریتی از تولید گرفته تا بازاریابی با حوزه آموزش در ارتباط می باشند. لیکن در سال های اخیر این وظیفه به صورت تخصصی بر عهده مدیریت آموزشی سازمان ها بوده است. دانشجویان این رشته هم همواره به دنبال موضوعاتی جدید برای انجام پایان نامه مدیریت آموزشی می باشند. به همین منظور در این مقاله آموزش الکترونیک به عنوان یکی از کلید واژه های مناسب برای انجام پایان نامه های این رشته گرایش مطرح شده است. آموزش الکترونیک مزایای بالایی برای سازمان ها دارد. از بحث هزینه های کمتر این دوره ها گرفته تا حوزه های مرتبط با اثربخشی همواره مورد توجه محققین بوده است. در این زمینه بنظر می رسد آموزش الکترونیک به غیر از دانشگاه ها در سازمان های ایرانی بخوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر استقرار صحیح این نوع آموزش ها نیز می تواند به عنوان یک طرح پژوهشی مطرح شود. در این زمینه شما می توانید جدید ترین موضوعات 2017 مرتبط با این حوزه را از کارشناسان ما بخواهید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :